Minimera fallgroparna

En partikels färd genom ett system kan hindras av toppar eller stoppas av en grop.
I båda fallen kan partikeln ”få liv” igen, t ex vid tryckstötar, och därmed komma att störa
processen. Alla processer uppvisar såväl likheter som olikheter.
Genom att studera en partikels väg genom systemet 
framkommer några av de viktiga
förhållanden som styr graden av erforderlig renhet, finhet och täthet.

 

Yta med gropar och höjder

 • En yta med många gropar och höjder1) blir alltid större än en teoretisk slät yta. 
   
 • En yta med gropar eller toppar, där processpartiklar kan gömma sig är en
  utmärkt grogrund för mikrober.
  En sådan yta kan lätt förorsaka problem vid

  processbyte eller omstart.
   
 • En dimensionsförändring som sker hastigt medför risk för utfällningar, som
  senare kan hämtas upp vid exempelvis tryckstötar.
   
 • Ett förband med fickor och dålig ytfinhet bidrar till ansamling och läckage ur
  systemet.
  Vid sådana förband läcker även yttre föroreningar in i systemet och

  förstör processen.
   
 • Tryck kan ses som energi knuten till molekyler. Dessa molekyler kan liknas vid
  små robotar som i kraft av sin inre energi vandrar in eller ur ett processystem.
  Drivkraften kan vara att uppnå ett jämviktsläge mellan tillståndet i systemet och

  omvärlden; det vill säga att det efter lång tid blir samma sammansättning i och
  utanför systemet. Vår uppgift är att begränsa denna utjämning så att processen 
  blir opåverkad inom rimlig gräns. 
   
 • Läckage är ett mått på hur många molekyler som lämnar systemet. För känsliga
  processer är det lika viktigt att ta hänsyn till omvärldens molekyler
  , som med sin

  energi hela tiden även vandrar in i systemet.