Forskning och utveckling

Qmt3 har en gemensam grupp för teknik, forskning och utveckling. Gruppen verkar inom de tre olika 
systerbolagen. Våra medarbetare kan hantera mekanik-, elektronik- och mjukvarufrågor.

Teknikgruppen arbetar utifrån europa-perspektiv med standardiseringsarbete, men framför allt med
kundens behov framför ögonen. I gruppen ingår representanter från vår tillverkning, inköp, service,
försäljning samt vår marknadsföringsavdelning. Gruppen arbetar nära våra kunder, universitet och
leverantörer för att få korsbefruktning i projekten. 

Qmt3 skall alltid lyssna in marknadens behov och alltid djärvt och finurligt ta tillvara på våra kunders 
behov. Flexibilitet har lett oss till vår ledande marknadsposition.
Vi på Qmt3 kommer fortsatt att sträva efter att vara den främsta aktören inom våra affärsområden,
stärkta av vårt motto:

”från källa till förbrukare och alltid lite bättre”.