Qmt´s heltäckande servicetjänster

Vi har ett anpassat serviceprogram där kunden står i fokus. Med hjälp av kunnig och engagerad personal hoppas vi kunna uppnå målsättningen, att garantera våra kunder en bekymmersfri drift. En kunnig och välutbildad personal är en ovärderlig tillgång. Vår policy är att våra tekniker skall erhålla en kontinuerlig och teknisk fortbildning.

Som kund är ni alltid garanterad att all service utförs med original reservdelar från Qmt. Vi anser att vi som tillverkare är bäst kvalificerade att utföra service på utrustningen vi levererar. 
Vi erbjuder även utbildning för driftpersonal och installatörer. Läs mer om detta under utbildningar.

Vi har skapat 3 tjänster som sammantaget täcker in alla skilda servicebehov

 1. Akutservice
  Vid nödsituationer, då akuta reparationer och justeringar behövs, finns vi tillgängliga dygnets 24 
  timmar, självklart med tillgång till Qmt3´s originaldelar direkt från vårt reservdelslager.

 2. Avtalsservice
  Detta avtal innefattar regelbundna servicebesök i förebyggande syfte för en långsiktig, störningsfri drift. 
  Basavtalet är på tre år men service kan även utföras årsvis. I servicen ingår årlig kontroll baserad på SIS Handbok 370 och EN ISO 7396-1. Varje år kontrolleras anläggningen noggrant och fel samt brister påpekas och åtgärdas i samråd med kunden. Vart tredje år görs en mer omfattande förebyggande service kallad Treårs service. Här byts förslitningsmaterial och packningar m m.

 3. Utbildning och assistans
  Vid driftsättning av en ny anläggning kan det kännas tryggt att ha en representant från leverantören på 
  plats för att justera och eventuellt sortera ut fel som upptäcks vid uppstart. Vi erbjuder även utbildning på vår utrustning i samband med driftsättning.

Qmt´s serviceorganisation