Kvalitet och miljö

Vår miljö och framtid skapas i mötet mellan människa och natur. 
Qmt3 har utvecklat ett kvalitetssystem och miljöledningssystem som syftar till att uppnå dagens rimliga förväntningar på vårt företag. Miljöarbetet syftar till att ständigt försöka utveckla material och metoder som på bästa sätt gynnar våra kunder med allt större krav på produkterna och vår gemensamma natur. 

En viktig insats är att undvika läckage av gaser, vätskor och andra substanser, som därigenom inte förorenar eller förorenas hos våra kunder, utan kan användas så väl som möjligt.

Vidare är insatsen inom energibesparing med optimerad utrustning t.ex. vid generering eller reglering av vakuum eller tryck ett centralt mål.Utveckling av övervakning, mätning och redovisning är arbetsområden som genom kunskap förbättrar förutsättningarna för en god miljö.

Genom vår utrustning för att samla in och dela upp lustgas i sina beståndsdelar, bidrar vi kraftfullt till att reducera utsläppen av växthusgaser och därmed ge ett väsentligt bidrag till reduktion av växthuseffekten.

Kvalitet och miljöpolicy

Code of conduct

 

Klicka på länk nedan för att öppna certifikat.

Våra system:

 

Vår miljö och framtid skapas i mötet mellan människa och natur.