Tryckprovningsunit Dunatos

Qmt´s Tryckprovningsunit Dunatos används för att kontrollera trycket vid tryckprovning. Om trycket blir för högt, avlastas överskottet ut via ett inbyggt säkerhetssystem. Tryckprovningsuniten kan även användas vid läckageprovning för att upptäcka läckage. Loggern kan anslutas till en PC eller alter­nativt spara informationen på ett minneskort (medföljer inte produkten).

Dunatos är som standard konstruerad för tryckområdet 0-400 bar, men kan beställas för andra tryckom­råden. Endast ej oxiderande, ej brandfarligt och ej aggressiv media i gasform får användas; förslagsvis komprimerad luft eller nitrogen.

Produkten uppfyller: Tryckkärlsdirektivet 97/23/EG, arbetsmiljöverkets föreskrift om provning med över- eller undertryck AFS 2006:8 och är CE-märkt.

Artikelnr: QMTS 211055


« Gå tillbaka

Kontakta oss

Ronnie Jonsson

Platschef

+46(0)480-44 26 51

+46(0)730-71 00 88

Produktinformation